O sobie

Projekt prowadzony przez kobiety dla innych kobiet, aby wspierać się w drodze do lepszego poznania siebie i samorozwoju.